Tytan Professional - Selena Group Brand

Search
Generic filters

Tytan Professional - Selena Group Brand

Zóna Architekta

Konstrukcni detaily (Systěm ETICS)

Stáhnout vše

Skladba systému

1 složky a struktura systému ETICS

Mechanické spojovací prvky

2A rozmístění mechanických spojovníků - 4 KS/M2
2B rozmístění mechanických spojovníků v systému „W“- 6 KS/M2
2C rozmístění mechanických spojovníků v systému „T“- KS/M2
2D rozmístění mechanických spojovníků - 8 KS/M2
3A rozmístění hmoždinek na lamelové vatě - 4 KS/M2
3B rozmístění hmoždinek na lamelové vatě 6 KS/M2

Okenní otvory

5 umístění mechanických spojovníků kolem otvorů
6 vyztužení kolem otvorů
7 uspořádání zateplovacích desek ve vnějším rohů budovy

Speciální detaily – okenní otvory

11 řešení parapetu okna zapuštěného do vnější roviny stěny
12 řešení parapetu okna umístěného ve vnější rovině stěny
13 zateplení stěny s oknem zapuštěným do vnější roviny stěny
14 zateplení stěny s oknem umístěným ve vnější rovině stěny
15 zateplení překladu s oknem zapuštěným do vnější roviny stěny
16 zateplení překladu s oknem umístěným ve vnější rovině stěny
17 zateplení překladu - zakrytá žaluzie
18 zateplení překladu - vnější žaluzie

Rohy budovy

8 uspořádání zateplovacích desek ve vnitřním rohů budovy
8 uspořádání zateplovacích desek ve vnitřním rohů budovy v2
9 vyztužení vnějších rohů
10 vyztužení vnitřních rohů

Dilatace a bosáž

19 svislá dilatace v rovině stěny
20 svislá dilatace v rohů stěny
21 vytváření fasádní dekorace pomocí fasádních list

Speciální detaily - sokly / attika / střecha / plochá střecha

22 zakončení soklu bez termické izolace
23 zakončení soklu s termickou izolací
24 vytvoření pásu kolem budovy
26 spojení materiálu zateplení stěny se šikmou střechou
27 spojení materiálu zateplení stěny se zateplením přilehlé ploché střechy s klasickým systémem uložení
28 spojení materiálu zateplení stěny se zateplením přilehlé ploché střechy s obráceným systémem ukládání