Tytan Professional. Добре направено.

Tytan Professional. Добре направено.

Техническа зона

Архитектурни детайли

Изтеглете всички ресурси

ОБЩ ПРЕГЛЕД НА СИСТЕМАТА

1 Последователност при изграждане на фасадна топлоизолационна система

ДЮБЕЛИРАНЕ

2 Грешна схема на дюбелиране
2b Схема на дюбелиране W-образна - 6 бр.m²
2c Схема на дюбелиране T-образна - 6 бр.m²
2d Схема на дюбелиране T-образна - 8 бр.m²
3a Схема на дюбелиране при ламелна минерална вата с 4 бр.m²
3b Схема на дюбелиране при ламелна минерална вата с 6 бр.m²

ОКОЛО ПРОЗОРЦИ

4 Правилен монтаж на топлоизолационни плочи около прозорци
5 Схема на дюбелиране около прозорци
6 Полагане на допълнително диагонално армиране в ъглите на светлите отвори

ОКОЛО ОТВОРИ

11 Детайл при монтаж на подпрозоречен алуминиев профил при стандартен монтаж на дограма
12 Детайл при монтаж на подпрозоречен алуминиев профил
13 Детайл при обръщане на светлите отвори при стандартен монтаж на дограма
14 Детайл при обръщане на светлите отвори при изнесен (външен) монтаж на дограма
15 Детайл обръщане на светлите отвори в областа на щурца при стандартен монтаж на дограмата
16 Детайл обръщане на светлите отвори в областа на щурца при изнесен (външен) монтаж на дограмата
17 Детайл при обръщане на външни щори в равнина
18 Детайл на връзка при изнесен (външен) монтаж на външни щори

ЪГЛИ

7 Монтаж на топлоизолационни плочи при външен ъгъл
8 Монтаж на топлоизолационните плочи при вътрешен ъгъл
9 Монтаж на ъглов провил с мрежа
10 Армиране на вътрешните ъгли

ДЕФОРМАЦИОННИ ФУГИ

19 Детайл за обработване на дилатационна фуга между сгради в една равнина
20 Детайл за оформяне на дилатационна фуга между ъглови сгради
21 Детайл за оформяне на рустикална визия

В ЗОНАТА НА КОНТАКТ С ПОКРИВИ

22 Детайл за оформяне на връзката с хидроизолацията в областа на цокъла
23 Детайл за оформяне на топлоизолационната система в областа на цокъла
24 Детайл за оформяне около сградата
25 Детайл топлоизолация на плосък покрив над използваемо помещение
26 Детайл на връзка между стенната и покривната топлоизолация
27 Детайл на връзка между топлоизолацията на стената и плосък покрив(изолация на класически покрив)
28 Детайл на връзка между стенната хидроизолация и плосък покрив(изолация на обърнат плосък покрив)