Fast construction
for professionals

Tworzymy przyszłość budownictwa

Nasze rozwiązania są opracowane w ścisłej współpracy z wykonawcami. Precyzyjnie odpowiadamy na ich potrzeby i oczekiwania.

Dzięki nowoczesnej technologii i zrozumieniu potrzeb wykonawców, tworzymy rozwiązania aplikacyjne, takie jak linia FAST&PRO.

Rozwiązania aplikacyjne FAST&PRO umożliwiają szybsze, lżejsze i łatwiejsze wykonywanie prac w zakresie: klejenia, montażu, murowania, termoizolacji i uszczelnień.

Wykonawcy budowlani doceniają FAST&PRO, ponieważ zauważyli:

  • Znaczące skrócenie czasu pracy – zwiększenie ilości zadań możliwych do realizacji w ciągu dnia.
  • Skrócenie procesów technologicznych.
  • Lżejszą pracę, zwłaszcza w aspekcie logistycznym.
  • Ułatwienie aplikacji produktów, z uwagi na brak konieczności rozbudowanego przygotowania materiałów, jak np. w technologiach opartych na cemencie.
  • Jakość, niezawodność i trwałe wykonanie.
  • Rozwiązania FAST&PRO,

    wykorzystywane są w całym zakresie prac ogólnobudowlanych, zwłaszcza w pracach remontowo-wykończeniowych.
    Beneficjentami korzyści są wszyscy uczestnicy procesu: począwszy od wykonawcy, któremu pracuje się szybciej i lżej, poprzez właściciela firmy budowlanej, który generuje oszczędności w roboczogodzinach, aż po inwestora, który może szybciej zacząć eksploatować inwestycję.