Tytan Professional. Bine făcut.

Politica de confidenţialitate

POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE

Prin utilizarea serviciilor noastre, ne încredințați datele dvs. personale. Protecția informațiilor cu privire la Utilizatorii site-ului are cea mai mare importanță pentru noi, prin urmare, depunem eforturi maxime pentru ca utilizatorul să se simtă în siguranță. Această Politică de confidențialitate explică regulile și domeniul de aplicare a procesării datelor Utilizatorilor noștri, drepturile utilizatorului și obligațiile noastre în calitate de Administrator de astfel de date personale.

1. Cine controlează datele dumneavoastră personale?

Administrator al datelor dumneavoastră personale este SELENA ROMANIA SRL cu sediul în Str. Drumul Mare, Nr. 26-28, Sat Olteni, Comuna Clinceni, jud. Ilfov 077060, România (în continuare: Administrator).

2. Unde stocăm datele dumneavoastră?

Stocăm date cu caracter personal colectate în Spațiul Economic European (în continuare: SEE). Orice operațiune de transfer de date cu caracter personal se efectuează în conformitate cu legislația aplicabilă. În cazul în care datele sunt transferate în afara SEE, administratorul utilizează clauze contractuale și Scutul de confidențialitate standard, ca mijloc de asigurare pentru țările pentru care Comisia nu a găsit un nivel adecvat de protecție a datelor.

3. Cine are acces la datele dumneavoastră?

Nu vom transmite datele dvs., nu le vom vinde sau face schimb în scopuri de marketing cu entități externe.

4. Care este temeiul juridic pentru prelucrarea datelor?

Datele cu caracter personal sunt procesate conform prevederilor Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului (UE) 2016/679 al din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulaţie a acestor date și de abrogare a directivei 95/46/CE (în continuare: RGPD).

În momentul colectării datelor dvs. personale, vă vom informa de fiecare dată cu privire la baza procesării lor, indiferent dacă trebuie să furnizați date cu caracter personal și care sunt posibilele consecinţe ale refuzului de acordare a consimțământului. Putem procesa datele dvs. pe baza consimțământului, dar și pentru executarea contractului sau datorită interesului nostru legitim. În cazul colectării datelor bazate pe consimțământul dvs., acordul privind prelucrarea datelor dvs. personale este întotdeauna în întregime voluntar, însă lipsa consimțământului împiedică, de exemplu, înregistrarea pe Site.

5. Ce date personale colectăm?

Colectăm și procesăm următoarele date (date necesare pentru înregistrarea Utilizatorului și crearea unui Cont) – adresa de e-mail, parola, numele și prenumele, țara de origine, precum și denumirea companiei, Numărul de Identificare Fiscală și numărul de telefon.

Colectăm, procesăm și folosim datele personale pe care le oferiți în mod voluntar – numai dacă sunteţi de acord cu aceasta.

Informaţiile pe care le furnizați sunt prelucrate în principal pentru a implementa corect serviciile oferite de Site. În timpul colectării datelor personale, veți fi informat de fiecare dată pe ce bază și în ce scop colectăm datele dvs.

6. În ce mod folosim datele dvs. cu caracter personal?

Utilizăm informaţiile furnizate numai în modul descris în acest document, ținând cont de conţinutul consimțământului dvs. Utilizarea de fiecare dată a informaţiilor într-un mod diferit decât cel specificat în acest document vor implica informarea cu privire la modul și scopul utilizării lor și vor necesita de fiecare dată consimțământul de utilizare a acestora.

Datele personale ale Utilizatorului sunt folosite în principal pentru buna funcţionare a Site-ului și furnizarea de servicii prin mijloace electronice, în special pentru:
– sprijinirea procesul de înregistrare,
– crearea unui Cont,
– conectarea la cont,
– furnizarea de servicii și asigurarea bunei funcţionări a Site-ului,
– a permite contactul între Client și Administratorii Site-ului.

Datele dvs. personale pot fi folosite pentru a trimite informații comerciale direct de la Furnizorul de servicii și pentru a trimite un buletin informativ care conţine informaţii referitoare la Site, inclusiv ştiri care apar pe Site și alte informații legate de Site – numai dacă v-ați dat consimțământul în timpul Înregistrării.

Utilizăm tehnologia Cookies pentru a adapta Site-ul la nevoile dvs. Puteţi refuza acordarea consimțământului pentru memorarea datelor introduse și pentru a le putea utiliza din nou fără a le introduce din nou următoarea dată când vizitați Site-ul. Proprietarii altor Site-uri nu vor avea acces la datele specificate în acest punct. Dacă nu sunteți de acord să personalizați Site-ul, puteți dezactiva modulele cookie în opțiunile browserului dvs. Detaliile referitoare la modulele cookie sunt stabilite în Politica noastră privind Cookie-urile, conţinutul acestora fiind disponibil aici.

Folosim datele colectate în jurnalele de sistem care rezultă din regulile generale ale conexiunilor implementate în rețeaua Internet, de exemplu adresa IP. Toate datele colectate în jurnalele de sistem, inclusiv datele de operare, care definesc activitatea pe site, sunt utilizate de către site în conformitate cu legislaţia în vigoare, în special în scopuri tehnice și statistice.

7. Cât timp stocăm datele dumneavoastră personale?

Stocăm datele dvs. personale pentru perioada de utilizare a Site-ului, adică atât timp cât aveţi un Cont pe Site. În cazul ştergerii Contului, datele dvs. vor fi şterse.

8. Ce drepturi aveți?

În legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveţi următoarele drepturi:

• Vă puteţi retrage consimțământul în orice moment – fără a da un motiv.

Cererea se referă la scopul de procesare pe care l-ați indicat, de exemplu, retragerea consimțământului pentru a primi informații comerciale, dar poate fi valabil și pentru toate scopurile de procesare. Retragerea consimțământului pentru toate scopurile de procesare va duce la ştergerea contului dvs., iar datele dvs. nu vor fi procesate de noi. Retragerea consimțământului nu va afecta activităţile dvs. anterioare.

• Dreptul de acces la date

În orice moment aveți dreptul să solicitați informații referitoare la datele dumneavoastră personale pe care le deținem. Pentru a face acest lucru contactaţi-ne la adresa de e-mail: [[email protected]] – veți primi aceste informații prin e-mail.

• Dreptul de transfer de date

Atunci când procesăm datele dumneavoastră personale într-o manieră automată, pe baza consimțământului sau contractului cu dumneavoastră, aveți dreptul să obțineți o copie a datelor dumneavoastră într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil. Această copie poate fi trimisă dumneavoastră sau unui alt administrator. Rețineți, că dreptul se aplică numai datelor personale care ne-au fost furnizate.

• Dreptul la rectificarea datelor

Puteți solicita întotdeauna corectarea datelor dvs. personale în cazul în care acestea sunt incorecte, precum și completarea datelor incomplete. Pentru a vă putea exercita acest drept, puteți să vă editați datele personale pe pagina contului dvs. sau să ne contactați la adresa de e-mail [[email protected]] – veți primi o confirmare a modificărilor prin e-mail.

• Dreptul la ştergerea datelor

Aveți dreptul să ștergeți datele personale pe care le procesăm în orice moment și, dacă acest lucru nu este posibil – vă vom informa despre acest fapt.

• Dreptul la restricționarea prelucrării:

Aveți dreptul să solicitați limitarea procesării informațiilor dumneavoastră personale în următoarele condiții:
– dacă raportați că datele dumneavoastră personale sunt incorecte, atunci vom limita orice prelucrare a datelor până la verificarea corectitudinii acestora;
– dacă prelucrarea nu este în concordanță cu legislația, puteți refuza să eliminați datele personale și să solicitați restricții privind utilizarea acestora,
– dacă nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră personale, dar acestea sunt necesare pentru depunerea sau respingerea a unei creanțe.

9. Cum vă puteți exercita drepturile?

Abordăm cu seriozitate chestiunile legate de protecția datelor, motiv pentru care am creat o adresă de e-mail dedicată, la care puteți să adresați întrebări legate de datele dvs. personale. Contactați-ne la adresa: [[email protected]].

10. Inspectorul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal:

Pentru a vă asigura că datele dvs. vor fi prelucrate întotdeauna în mod transparent și în conformitate cu legea, am desemnat un Inspector pentru Protecția Datelor. Pentru a contacta IPD, scrieți-ne la adresa: [[email protected]], iar la subiectul mesajului scrieţi „IPD”.

11. Ce puteţi face atunci când procesăm datele dvs. într-un mod greșit?

Dacă sunteți de părere că prelucrăm datele dumneavoastră personale în mod greșit, ne puteți contacta la adresa [[email protected]]. Puteți depune, de asemenea, o plângere la Președintele Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.

12. Măsuri de securitate.

Depunem toate eforturile pentru a vă proteja cel mai bine datele personale, în special împotriva pierderilor, utilizării necorespunzătoare, accesului neautorizat și divulgării datelor.

Suntem responsabili pentru menținerea confidențialității datelor dvs. de acces la Cont – adresa de e-mail și parola.

Orice suspiciune privind existența unei amenințări privind divulgarea datelor sau accesul entităților neautorizate, trebuie raportate imediat la adresa:[[email protected]].

În pofida utilizării mijloacelor tehnice avansate, nu putem garanta în totalitate confidențialitatea datelor stocate și transmise prin rețeaua de Internet.

13. Actualizarea politicii noastre de confidențialitate.

Nu putem exclude faptul că în viitor va trebui să ne actualizăm Politica noastră de confidențialitate. Cea mai recentă versiune va fi întotdeauna disponibilă pe site-ul nostru. În plus, vă vom informa despre orice modificare a conținutului documentului, de exemplu, modificări privind scopul în care vom folosi datele dvs. personale, cum să ne contactați sau drepturile dvs.

14. Dispoziţii finale.

Dacă nu acceptați prevederile conținute în acest document, trebuie să întrerupeți utilizarea Site-ului și să vă ștergeți Contul.

Acest document a intrat în vigoare la data de [28-05-2018].